Brocade

شرکت Brocade Communications Systems، فعال در حوزه محصولات بستر شبکه داده و بستر شبکه ذخیره سازهای اطلاعات به طراحی، ساخت و فروش راهکارهای ذخیره‌سازی در شبکه و مدیریت کاربردهای مورد نیاز در سیستم‌های ذخیره سازی اطلاعات (SANs) و سیستم‌های فایلهای شبکه‌ای (FANs) میپردازد. این شرکت که درسال ۲۰۱۲ بالاترین فروش SAN Switch در دنیا را در اختیار داشته است. در دهه اخیر Brocade در ارتقا و بهبود ساختار SANها از طریق ابداع Fiber Channel Switches and Directors تاثیر بسیاری داشته است که دیدگاه صاحبان مراکز داده را به استفاده از محصولات این شرکت ترغیب نموده است.